Landbouwhuisdieren zijn dieren die in het kader van de uitoefening van een landbouwbedrijf worden gehouden in verband met de productie van bijvoorbeeld melk, vlees, wol, veren of eieren of die gehouden worden in verband met bijvoorbeeld het berijden van dieren.

Voorbeelden van landbouwhuisdieren zijn: varkens, melkrundvee, paarden, schapen en geiten, konijnen, struisvogels, vleesherten, waterbuffels, lama's.

Onze dierenartsen binnen de sectie landbouwhuisdieren hebben uitgebreide kennis op het gebied van geneeskunde van de landbouwhuisdieren. Daarnaast staat de bedrijfsbegeleiding centraal zodat landbouwbedrijven zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. Wij denken mee met preventie, optimalisering van de productie e.d.

Bij de bedrijfsbegeleiding hebben wij aandacht voor:

  • vruchtbaarheid
  • voeding
  • huisvesting en klimaat
  • infectieziekten

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn zorgen wij voor

  • 24-uurs beschikbaarheid, door de week en in het weekend
  • optimale kennis door nascholing en vakliteratuur
  • workshops voor veehouders