Meer dan de ziekte van Weil

Als hondeneigenaar laat u uw hond jaarlijks vaccineren
tegen de ziekte van Weil. Maar wist u dat de ziekte van
Weil slechts één van de verschijningsvormen van de
complexere ziekte leptospirose is?


Leptospirose – verschillende varianten

Leptospirose wordt veroorzaakt door bacteriesoorten die
over de hele wereld voorkomen, de zogenaamde leptospiren.
Van deze leptospiren bestaan diverse varianten die verschillende
ziektebeelden bij uw hond kunnen veroorzaken.
De ziekte van Weil is daarvan de bekendste en beruchtste,
maar ook andere verschijningsvormen van leptospirose zijn
beschreven. Omdat besmette dieren ook mensen kunnen
infecteren (dit heet zoönose) is een goede bescherming
tegen leptospirose gewenst.

Hoe ziet leptospirose eruit?

Een hond raakt besmet doordat leptospiren vanuit de
leefomgeving via wondjes of de slijmvliezen het lichaam
van de hond binnendringen. In sommige gevallen blijven
de symptomen beperkt tot algemene ziektesymptomen
zoals verminderde eetlust, braken en koorts. Maar het
ziektebeeld kan ook verergeren waarbij de hond uitgeput
raakt, spiertrillingen en gele slijmvliezen krijgt, gaat hoesten,
diarree krijgt en ernstige nierproblemen ontwikkelt.
Een hond met leptospirose heeft intensieve medische
zorg nodig. Bij niet-gevaccineerde dieren heeft een
ernstige leptospirose-infectie vaak een dodelijke afloop.

Hoe treedt besmetting op?

Via urine scheiden geïnfecteerde honden leptospiren uit en
besmetten daarmee de leefomgeving. Met name uitlaat-
plaatsen, grasvelden en stilstaand (zwem)water zijn beruchte
besmettingshaarden. Kleine knaagdieren, zoals muizen en
ratten, spelen een rol bij de verdere verspreiding en instandhouding
van leptospiren in het milieu.

Loopt mijn hond gevaar?

Elke hond kan besmet raken met leptospiren, zowel in
de stad als op het platteland. Bijna elke hond eet wel eens
gras of zwemt graag. Op zulke momenten komt uw hond in
contact met leptospiren. Door jaarlijks te vaccineren bouwt
uw hond de noodzakelijke weerstand op en vermindert
u de kans dat uw hond ziek wordt.


Nieuwe varianten leptospirose in opkomst

Tot voor kort veroorzaakten vooral de twee serogroepen
canicola en icterohaemorrhagiae ziektegevallen in
West-Europa. De huidige vaccins beschermen uitstekend
tegen deze twee varianten. Steeds vaker echter, worden
ook andere varianten in West-Europa aangetroffen
behorend tot de serogroepen australis en grippotyphosa.
De huidige vaccins beschermen hier niet tegen.

Bredere bescherming noodzakelijk

Om bescherming te bieden tegen deze nieuwe
serogroepen van leptospirose is er nu een nieuw
vaccin beschikbaar. Uw dierenarts kan u meer
informatie geven over leptospirose en hoe u uw
hond kunt beschermen tegen deze complexe ziekte.