Varkens

Ieder bedrijf wordt in onze praktijk ondersteund door een vaste ervaren dierenarts. Door het aanbieden van een complete varkensgezondheidszorg komen wij tot een zo goed mogelijk rendement voor Uw bedrijf. Op een breed scala van gebieden in de varkensgezondheidzorg kunnen wij iets voor U betekenen:

 • ondersteuning van het diergezondheidsmanagement
 • het optimaliseren van de gezondheidsstatus (bijvoorbeeld strategie bij hoge PRRS titers; sluimerend circovirus etc.)
 • beheersing van standaardmedicaties (bijvoorbeeld: screening vaccinaties; aanpassing antibioticum gebruik)
 • bedrijfsspecifieke ontwormingsstrategie
 • receptverantwoording
 • maandelijkse bedrijfsinspectie
 • toename productie door dierwelzijn
 • voedselveiligheid
 • begeleiding KI-beren
 • bloedafname
 • beheersing post dierenartskosten

U begrijpt dat bovenstaande slechts een bloemlezing is uit het grote pakket dat wij Uw bedrijf kunnen leveren. Uiteraard worden gezondheidsproblemen vaak binnen ons team doorgesproken om tot een oplossing te komen. Bovendien hebben we goede contacten met andere varkensspecialisten en veevoederindustrie.

lees meer